water

Uw drinkwaterbedrijf levert via hun distributienet veilig, gezond en smakelijk drinkwater bij u af. De kwaliteit van het water kan sterk verminderen als in de drinkwaterinstallatie beveiligingen ontbreken of niet goed functioneren of wanneer er tekortkomingen in aanleg, beheer of onderhoud zijn in uw drinkwaterinstallatie. Hierdoor kan het distributienet verontreinigd raken en kan de gezondheid van de gebruikers van de installatie in gevaar komen. Om deze risico’s te voorkomen moet een drinkwaterinstallatie aan hoge technische eisen voldoen.

Als installateur ben ik verantwoordelijk voor de juiste aanleg van uw drinkwaterinstallatie. U kunt bij mij terecht voor het verhelpen van lekkages, uitbreiding en de complete vervanging van uw waterleidingen.