gas gaspit

De gasinstallatie is een belangrijke installatie in uw woning. Gas zorgt ervoor dat u kunt koken en dat het centrale verwarmingstoestel en de warmwatervoorziening gevoed worden. Daarom is het van groot belang dat uw gasinstallatie in goede conditie is. Eventuele gebreken of lekkages aan de gasinstallatie kan ik als installateur op vakkundige wijze voor u repareren.

Uitbreiding van de gasinstallatie behoort ook tot mijn werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verplaatsing van de gasaansluiting bij een keuken vernieuwing of  gasleidingen verleggen vanwege verbouwingswerkzaamheden.