erkenningen

Samen met de VEWIN (Vereniging Waterbedijven in Nederland) richtte Uneto-VNI de SEI op. Dit is de Stichting Erkenning Installatiebedrijven. Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. In 2015 is de SEI samen gegaan met het KBI (Kwaliteitsborging Installatiesector) onder een nieuwe naam , het KvINL. Dit staat voor Kwaliteit voor Installaties Nederland.

Dit bewijst voor onze  opdrachtgevers, dat ik als ondernemer ervaring heb met het werk en dat mijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd. Ik ben in het bezit van de erkenningen voor gastechnisch installateur en watertechnisch installateur.